CentOS 6 최소설치 패키지 목록

(CentOS 6 최소 설치 패키지에서 넘어옴)
209 packages in CentOS 6 minimal
CentOS 6 minimal's packages list
CentOS 6 최소 설치 패키지 목록
CentOS 기본 패키지

1 개요[편집]

  • CentOS 6 최소 설치를 하면 다음과 같이 209개의 패키지가 설치된다.
  • install.log 를 참고하여 작성함
→ 번호는 설치순서

2 목록 1: install.log[편집]

번호 패키지명
1 libgcc-4.4.6-4.el6.x86_64
2 setup-2.8.14-16.el6.noarch
3 filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64
4 basesystem-10.0-4.el6.noarch
5 ca-certificates-2010.63-3.el6_1.5.noarch
6 ncurses-base-5.7-3.20090208.el6.x86_64
7 tzdata-2012c-1.el6.noarch
8 glibc-common-2.12-1.80.el6.x86_64
9 nss-softokn-freebl-3.12.9-11.el6.x86_64
10 glibc-2.12-1.80.el6.x86_64
11 ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64
12 bash-4.1.2-9.el6_2.x86_64
13 libattr-2.4.44-7.el6.x86_64
14 libcap-2.16-5.5.el6.x86_64
15 zlib-1.2.3-27.el6.x86_64
16 info-4.13a-8.el6.x86_64
17 audit-libs-2.2-2.el6.x86_64
18 popt-1.13-7.el6.x86_64
19 chkconfig-1.3.49.3-2.el6.x86_64
20 libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
21 libcom_err-1.41.12-12.el6.x86_64
22 db4-4.7.25-17.el6.x86_64
23 nspr-4.9-1.el6.x86_64
24 nss-util-3.13.3-2.el6.x86_64
25 libsepol-2.0.41-4.el6.x86_64
26 libselinux-2.0.94-5.3.el6.x86_64
27 glib2-2.22.5-7.el6.x86_64
28 gamin-0.1.10-9.el6.x86_64
29 sed-4.2.1-10.el6.x86_64
30 shadow-utils-4.1.4.2-13.el6.x86_64
31 bzip2-libs-1.0.5-7.el6_0.x86_64
32 readline-6.0-4.el6.x86_64
33 sqlite-3.6.20-1.el6.x86_64
34 gawk-3.1.7-9.el6.x86_64
35 file-libs-5.04-13.el6.x86_64
36 libudev-147-2.41.el6.x86_64
37 dbus-libs-1.2.24-5.el6_1.x86_64
38 libstdc++-4.4.6-4.el6.x86_64
39 pcre-7.8-4.el6.x86_64
40 grep-2.6.3-3.el6.x86_64
41 lua-5.1.4-4.1.el6.x86_64
42 cyrus-sasl-lib-2.1.23-13.el6.x86_64
43 iptables-1.4.7-5.1.el6_2.x86_64
44 libidn-1.18-2.el6.x86_64
45 libuuid-2.17.2-12.7.el6.x86_64
46 libblkid-2.17.2-12.7.el6.x86_64
47 xz-libs-4.999.9-0.3.beta.20091007git.el6.x86_64
48 elfutils-libelf-0.152-1.el6.x86_64
49 libgpg-error-1.7-4.el6.x86_64
50 bzip2-1.0.5-7.el6_0.x86_64
51 findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
52 libselinux-utils-2.0.94-5.3.el6.x86_64
53 checkpolicy-2.0.22-1.el6.x86_64
54 cpio-2.10-10.el6.x86_64
55 tcp_wrappers-libs-7.6-57.el6.x86_64
56 sysvinit-tools-2.87-4.dsf.el6.x86_64
57 expat-2.0.1-11.el6_2.x86_64
58 pth-2.0.7-9.3.el6.x86_64
59 dbus-glib-0.86-5.el6.x86_64
60 libgcrypt-1.4.5-9.el6_2.2.x86_64
61 grubby-7.0.15-3.el6.x86_64
62 iproute-2.6.32-20.el6.x86_64
63 iptables-ipv6-1.4.7-5.1.el6_2.x86_64
64 gmp-4.3.1-7.el6_2.2.x86_64
65 libusb-0.1.12-23.el6.x86_64
66 libnih-1.0.1-7.el6.x86_64
67 upstart-0.6.5-12.el6.x86_64
68 file-5.04-13.el6.x86_64
69 nss-softokn-3.12.9-11.el6.x86_64
70 libutempter-1.1.5-4.1.el6.x86_64
71 MAKEDEV-3.24-6.el6.x86_64
72 vim-minimal-7.2.411-1.8.el6.x86_64
73 procps-3.2.8-23.el6.x86_64
74 net-tools-1.60-110.el6_2.x86_64
75 psmisc-22.6-15.el6_0.1.x86_64
76 tar-1.23-7.el6.x86_64
77 db4-utils-4.7.25-17.el6.x86_64
78 libss-1.41.12-12.el6.x86_64
79 e2fsprogs-libs-1.41.12-12.el6.x86_64
80 pinentry-0.7.6-6.el6.x86_64
81 diffutils-2.8.1-28.el6.x86_64
82 binutils-2.20.51.0.2-5.34.el6.x86_64
83 m4-1.4.13-5.el6.x86_64
84 which-2.19-6.el6.x86_64
85 libxml2-2.7.6-4.el6_2.4.x86_64
86 ncurses-5.7-3.20090208.el6.x86_64
87 groff-1.18.1.4-21.el6.x86_64
88 less-436-10.el6.x86_64
89 coreutils-libs-8.4-19.el6.x86_64
90 gzip-1.3.12-18.el6.x86_64
91 cracklib-2.8.16-4.el6.x86_64
92 cracklib-dicts-2.8.16-4.el6.x86_64
93 coreutils-8.4-19.el6.x86_64
94 pam-1.1.1-10.el6_2.1.x86_64
95 module-init-tools-3.9-20.el6.x86_64
96 redhat-logos-60.0.14-11.el6.centos.noarch
97 plymouth-scripts-0.8.3-24.el6.centos.x86_64
98 hwdata-0.233-7.8.el6.noarch
99 logrotate-3.7.8-15.el6.x86_64
100 nss-3.13.3-6.el6.x86_64
101 nss-sysinit-3.13.3-6.el6.x86_64
102 nss-tools-3.13.3-6.el6.x86_64
103 openldap-2.4.23-26.el6.x86_64
104 libuser-0.56.13-5.el6.x86_64
105 libcap-ng-0.6.4-3.el6_0.1.x86_64
106 pciutils-libs-3.1.4-11.el6.x86_64
107 ethtool-2.6.33-0.3.el6.x86_64
108 mingetty-1.08-5.el6.x86_64
109 keyutils-libs-1.4-4.el6.x86_64
110 krb5-libs-1.9-33.el6.x86_64
111 openssl-1.0.0-20.el6_2.5.x86_64
112 libssh2-1.2.2-7.el6_2.3.x86_64
113 libcurl-7.19.7-26.el6_2.4.x86_64
114 curl-7.19.7-26.el6_2.4.x86_64
115 rpm-libs-4.8.0-27.el6.x86_64
116 rpm-4.8.0-27.el6.x86_64
117 gnupg2-2.0.14-4.el6.x86_64
118 gpgme-1.1.8-3.el6.x86_64
119 mysql-libs-5.1.61-4.el6.x86_64
120 fipscheck-lib-1.2.0-7.el6.x86_64
121 fipscheck-1.2.0-7.el6.x86_64
122 ustr-1.0.4-9.1.el6.x86_64
123 libsemanage-2.0.43-4.1.el6.x86_64
124 gdbm-1.8.0-36.el6.x86_64
125 libffi-3.0.5-3.2.el6.x86_64
126 python-libs-2.6.6-29.el6_2.2.x86_64
127 python-2.6.6-29.el6_2.2.x86_64
128 yum-metadata-parser-1.1.2-16.el6.x86_64
129 rpm-python-4.8.0-27.el6.x86_64
130 python-iniparse-0.3.1-2.1.el6.noarch
131 pygpgme-0.1-18.20090824bzr68.el6.x86_64
132 python-pycurl-7.19.0-8.el6.x86_64
133 python-urlgrabber-3.9.1-8.el6.noarch
134 yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-14.el6.noarch
135 yum-3.2.29-30.el6.centos.noarch
136 dash-0.5.5.1-3.1.el6.x86_64
137 slang-2.2.1-1.el6.x86_64
138 newt-0.52.11-3.el6.x86_64
139 newt-python-0.52.11-3.el6.x86_64
140 plymouth-core-libs-0.8.3-24.el6.centos.x86_64
141 kbd-misc-1.15-11.el6.noarch
142 centos-release-6-3.el6.centos.9.x86_64
143 iputils-20071127-16.el6.x86_64
144 util-linux-ng-2.17.2-12.7.el6.x86_64
145 initscripts-9.03.31-2.el6.centos.x86_64
146 udev-147-2.41.el6.x86_64
147 device-mapper-libs-1.02.74-10.el6.x86_64
148 device-mapper-1.02.74-10.el6.x86_64
149 device-mapper-event-libs-1.02.74-10.el6.x86_64
150 policycoreutils-2.0.83-19.24.el6.x86_64
151 selinux-policy-3.7.19-154.el6.noarch
152 device-mapper-event-1.02.74-10.el6.x86_64
153 lvm2-libs-2.02.95-10.el6.x86_64
154 kbd-1.15-11.el6.x86_64
155 rsyslog-5.8.10-2.el6.x86_64
156 openssh-5.3p1-81.el6.x86_64
157 cyrus-sasl-2.1.23-13.el6.x86_64
158 postfix-2.6.6-2.2.el6_1.x86_64
159 cronie-anacron-1.4.4-7.el6.x86_64
160 cronie-1.4.4-7.el6.x86_64
161 crontabs-1.10-33.el6.noarch
162 dhcp-common-4.1.1-31.P1.el6.x86_64
163 kernel-firmware-2.6.32-279.el6.noarch
164 libdrm-2.4.25-2.el6.x86_64
165 plymouth-0.8.3-24.el6.centos.x86_64
166 dracut-004-283.el6.noarch
167 dracut-kernel-004-283.el6.noarch
168 kernel-2.6.32-279.el6.x86_64
169 dhclient-4.1.1-31.P1.el6.x86_64
170 openssh-server-5.3p1-81.el6.x86_64
171 lvm2-2.02.95-10.el6.x86_64
172 selinux-policy-targeted-3.7.19-154.el6.noarch
173 bfa-firmware-3.0.0.0-1.el6.noarch
174 iwl5150-firmware-8.24.2.2-1.el6.noarch
175 iwl100-firmware-39.31.5.1-1.el6.noarch
176 iwl6050-firmware-41.28.5.1-2.el6.noarch
177 b43-openfwwf-5.2-4.el6.noarch
178 iwl6000g2a-firmware-17.168.5.3-1.el6.noarch
179 aic94xx-firmware-30-2.el6.noarch
180 iwl6000-firmware-9.221.4.1-1.el6.noarch
181 iwl1000-firmware-39.31.5.1-1.el6.noarch
182 authconfig-6.1.12-10.el6.x86_64
183 grub-0.97-77.el6.x86_64
184 system-config-firewall-base-1.2.27-5.el6.noarch
185 efibootmgr-0.5.4-10.el6.x86_64
186 passwd-0.77-4.el6_2.2.x86_64
187 sudo-1.7.4p5-11.el6.x86_64
188 audit-2.2-2.el6.x86_64
189 e2fsprogs-1.41.12-12.el6.x86_64
190 acl-2.2.49-6.el6.x86_64
191 attr-2.4.44-7.el6.x86_64
192 ql2400-firmware-5.06.05-1.el6.noarch
193 iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-1.el6_1.1.noarch
194 ql2100-firmware-1.19.38-3.1.el6.noarch
195 ivtv-firmware-20080701-20.2.noarch
196 libertas-usb8388-firmware-5.110.22.p23-3.1.el6.noarch
197 xorg-x11-drv-ati-firmware-6.14.2-9.el6.noarch
198 ql2500-firmware-5.06.05-1.el6.noarch
199 atmel-firmware-1.3-7.el6.noarch
200 zd1211-firmware-1.4-4.el6.noarch
201 iwl4965-firmware-228.61.2.24-2.1.el6.noarch
202 rt61pci-firmware-1.2-7.el6.noarch
203 iwl3945-firmware-15.32.2.9-4.el6.noarch
204 ql2200-firmware-2.02.08-3.1.el6.noarch
205 rt73usb-firmware-1.8-7.el6.noarch
206 ipw2100-firmware-1.3-11.el6.noarch
207 ql23xx-firmware-3.03.27-3.1.el6.noarch
208 ipw2200-firmware-3.1-4.el6.noarch
209 rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch

3 목록 2: rpm -qa[편집]

  • rpm -qa으로 확인 가능
  • 순서는 조금 다르다.
[root@zetawiki ~]# rpm -qa
setup-2.8.14-16.el6.noarch
basesystem-10.0-4.el6.noarch
ncurses-base-5.7-3.20090208.el6.x86_64
... (생략)
rt73usb-firmware-1.8-7.el6.noarch
ql23xx-firmware-3.03.27-3.1.el6.noarch
rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch

4 같이 보기[편집]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}